Het waterstofprincipe.

Duurzame energie heeft de toekomst, maar …… soms is het windstil en de zon schijnt niet altijd. Met water en duurzame stroom kan waterstof worden gemaakt voor schone brandstof in auto’s, woningen en energiecentrales. Als waterstof wordt opgeslagen, ontstaat een onuitputtelijke en reusachtige energiedrager.

waterstofprincipe

 

We moeten vaart maken.

Olie, gas en kolen raken op en zijn slecht voor mens en milieu. Bovendien leidt de huidige verdeling van energiebronnen tot conflicten en machtsmisbruik.   

 

We zijn optimisten.

Het waterstofprincipe biedt  betrouwbare, schone, betaalbare en duurzame energie voor iedereen. De techniek rondom waterstof en brandstofcellen is klaar voor martkintroductie. De kansen voor welvaart, economische groei en werkgelegenheid zijn enorm. 

 

We zijn aanjagers.

Als we nu investeren in het waterstofprincipe, besparen we straks enorm op kosten voor het elektriciteitsnet, renderen investeringen in wind en zon beter en worden we minder afhankelijk van olie, kolen en gas.

waarom waterstof

 

Wij verbinden en initiëren. We brengen investeerders, overheden en bedrijven samen om diverse effectieve projecten te realiseren.

Transition To Zero emission. T20e streeft naar 20 waterstoftankstations in Nederland vóór 2020.

 Combined Heat & Power-units passen in bijna iedere woning of bedrijf. Ze maken heel efficiënt waterstof, elektriciteit en warmte. In 2022 dienen 10000 CHP’s te zijn geïnstalleerd.

Power to the Gas. Het gasnetwerk is buitengewoon geschikt om energie op te slaan. Medio 2030 dient 15% van ons gas duurzaam te worden geproduceerd met onder andere gemethaniseerde waterstof.

wat we doen copy


Iedereen wint.


Duurzame waterstof stelt onze toekomstige energievoorziening veilig.


De enige uitstoot is … puur water.


Piekstroom uit wind en zon kan in waterstof worden opgeslagen.


Het rendement uit investeringen in zon en wind is veel hoger.


Gebruik in bijvoorbeeld auto’s is makkelijk & efficiënt.


Investeringen om piekstroom te stabiliseren zijn veel lager.


Het waterstofprincipe biedt groei & werkgelegenheid.

voordelen

Het waterstofprincipe is klaar voor marktintroductie.

compilatie producten meer

 

Wij helpen onze partners bij de realisatie van hun doelen.

 

Overheden > Reductie van schadelijke emissies.  

 

Investeerders > Tijdig instappen in de techniek die dominant zal worden.

 

Investeerders > Het verbeteren van rendement uit wind en zon.

 

Bouwend Nederland > Economische kansen en werkgelegenheid.

 

Netbeheerders > Piekstroom voor productie van waterstof & syngas.

 

Netbeheerders > Netstabiliteit verbetereren.

 

Netbeheerders > Verminderen noodzaak kostbare netverzwaring.

 

Automotive > Versnelde vervanging van het bestaande wagenpark.

 

Chemische industrie > Afzet van het ‘afvalproduct’ waterstof.

 

Chemische industrie > Bijdragen aan duurzaamheid (MVO-beleid).

 

Woningcorporaties > Verbeteren van energielabel & verlagen woonlasten.

 

 

Op zoek naar antwoorden?

 

We verzorgen in het hele land presentaties!

 

Hoe realiseer ik reductie van fijnstof in mijn regio of gemeente?

Kan waterstof het rendement van investeringen in zon en wind verbeteren?

Kunnen waterstof en brandstofcellen het energielabel van een gebouw  verbeteren?

Hoe realiseer ik een waterstoftankstations in mijn regio of gemeente?

Wat is Power to Gas?

Op welke wijze draagt het waterstofprincipe bij aan milieu & werkgelegenheid?

 

Naast informeren en enthousiasmeren, willen we vooral draagvlak creëren en stakeholders verbinden. 

presentaties

 

Stichting PPH2

 

Park Schoonoord 5

 

3828 AJ Hoogland

 

info@pph2.org

 

KvK: 62732595

 

Bank: Triodos Bank NL57 TRIO 0198127332

 

 

Project coördinatoren:

 

Stephan Bredewold +31 (0) 653 635865 stephan@pph2.org

 

Steef Severijn +31 (0) 625 022605 steef@pph2.org